Η Εμπειρία μας

Τα Παιδικά Χωριά SOS είναι ηγετικός φορέας με επιστημονική τεχνογνωσία αλλά και έμπρακτη εμπειρία στην Αναδοχή και τη συνεργασία με κρατικούς φορείς στον κρίσιμο τομέα της Aποϊδρυματοποίησης.

Με την έναρξη του προγράμματος του Ξενώνα Βρεφών στο Αναρρωτήριο Πεντέλης για τη φιλοξενία εγκαταλελειμμένων βρεφών στα δημόσια μαιευτήρια (2017), επισημοποιήθηκε και επεκτάθηκε η συνεργασία για την Αναδοχή με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής – μια σύμπραξη Ιδιωτικού/Δημοσίου Φορέα, που δημιουργήθηκε με ιδιωτικούς πόρους. Στα τρία πλέον χρόνια λειτουργίας του, άνοιξε το δρόμο για την Αναδοχή και τη συνεργασία με το Δημόσιο, ενώ από την έναρξη του προγράμματος έως και σήμερα έχουν αποκατασταθεί σε οικογενειακό περιβάλλον, συνολικά, 190 παιδιά1.

Επιπλέον, στα Παιδικά Χωριά SOS συνεργαζόμαστε και στηρίζουμε το Κράτος και τους δημόσιους φορείς με ένα διευρυμένο και πανελλαδικό Πρόγραμμα Αναδοχής (2018) – μια πολύ σημαντική προσπάθεια στήριξης του Κράτους, με δικό μας προσωπικό, χρηματοδότηση και τεχνογνωσία, στη διαδικασία της Αναδοχής.

Το Πρόγραμμα έχει τρεις άξονες:

• τη στήριξη της φροντίδας των παιδιών στις κρατικές δομές
• την εκπαίδευση των εργαζομένων στις δομές αυτές
• την προώθηση της Αναδοχής.

Στις συνεργασίες αυτές, οι οποίες λειτοuργούν προς το απόλυτο συμφέρον των δημοσίων δομών και των επαγγελματιών τους, επιτυγχάνεται η ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας ειδικά όσον αφορά στα θέματα αναδοχών, ο συντονισμός μεταξύ των επαγγελματιών του πεδίου για την καλύτερη και ταχύτερη αποκατάσταση των παιδιών, η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης και της διεπιστημονικής συνεργασίας ανάμεσα στις δυο πλευρές και η από κοινού εξεύρεση λύσεων, προς όφελος των παιδιών, σε ιδιαίτερα πολύπλοκες υποθέσεις.

Πέραν της αναδοχής και της συνεργασίας με φορείς του δημοσίου, διαθέτουμε πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία στη λειτουργία προγραμμάτων Πρόληψης (Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας σε όλη την Ελλάδα) αλλά και υποστήριξης εφήβων (after care) μέσω υποστηριζόμενης διαβίωσης (Στέγες Νέων).

Η Διεθνής Ένωση των Παιδικών Χωριών SOS είναι σταθερός συνομιλητής και εταίρος, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη μέλη της, όσο και σε διεθνείς πρωτοβουλίες και συνεργασίες όπως η καμπάνια Opening Doors for Europe. Με εκτενή δράση σε 136 χώρες (συμπεριλαμβανομένων και 24 κρατών της ΕΕ) και 70 χρόνια εμπειρίας σε προγράμματα προστασίας, πρόληψης, αναδοχής και υποστηριζόμενης ανεξάρτητης διαβίωσης, τα Παιδικά Χωριά SOSείναι ηγετικός φορέας προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών παγκοσμίως, με έμφαση στα παιδιά χωρίς οικογένεια.

1Στοιχεία Υπηρεσίας Αναδοχής Παιδικών Χωριών SOS – Ιούνιος 2020