Κάθε παιδί αξίζει μια οικογένεια: δράσεις συνηγορίας για την αποϊδρυματοποίηση

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχουμε ξεκινήσει με θέμα την αποϊδρυματοποίηση και τη διαβίωση των παιδιών στα ιδρύματα, πραγματοποιήσαμε στις 30 Ιουνίου συνάντηση με δημοσιογράφους για μια εφ’όλης της ύλης συζήτηση.

Μιλήσαμε εκτενώς για τον ιδρυματισμό και την ελληνική πραγματικότητα, την αναδοχή και την αποϊδρυματοποίηση, αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις και την ανάγκη για κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, προς όφελος χιλιάδων ευάλωτων παιδιών χωρίς οικογένεια και την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Ο ανοιχτός διάλογος με την κοινωνία θα συνεχιστεί. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται φωνή και δυνατούς συμμάχους καθώς η παιδική προστασία στην Ελλάδα πρέπει, επιτέλους, να αλλάξει.

Τελευταία άρθρα