Η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών είναι βασικός πυλώνας της αποστολής μας

Η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών είναι βασικός πυλώνας της αποστολής μας. Με σκοπό να προωθήσουμε προτάσεις για σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ιδρυμάτων παιδικής προστασίας στην Ελλάδα συμμετείχαμε ενεργά στη διαμόρφωση της Ειδικής Έκθεσης για τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν στα ιδρύματα.

Στην παρούσα Ειδική Έκθεση συνοψίζονται διαπιστώσεις και προτάσεις σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος παιδικής προστασίας και ιδρυματικής φροντίδας παιδιών στη χώρα μας, ευελπιστώντας στην λήψη εκ μέρους της Πολιτείας των αναγκαίων μέτρων προκειμένου τα παιδιά που απομακρύνονται για μικρό ή μεγάλο διάστημα από τις φυσικές τους οικογένειες και τοποθετούνται σε ιδρύματα παιδικής προστασίας, να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους, όπως αυτά θεσπίζονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλα διεθνή κείμενα.

Είμαστε πάντα σε στενή συνεργασία με τη Βοηθό Συνήγορο του Παιδιού στην κοινή και σημαντική προσπάθεια με στόχο την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ευάλωτων παιδιών χωρίς οικογένεια στη χώρα μας.

Διάβασε περισσότερα εδώ

Τελευταία άρθρα